10. Ongelijkheid
verminderen

In dit thema staat het verminderen van ongelijkheden centraal. Tussen mensen ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, geloof of andere status. En tussen landen. De ongelijkheden moeten verminderd worden als het gaat over inkomens, rechten, kansen en betrokkenheid in de samenleving.

Moyee
Moyee Coffee produceert ‘FairChain’ koffie. Ze gaan verder dan Fairtrade om armoede en ongelijkheid te bestrijden: ze streven naar het herstellen van de koffieketen, waarbij boeren voor een eerlijke prijs hun bonen kunnen produceren. Dit doet Moyee Coffee bewust in landen waar het nog niet al te best gesteld is met de kansen, rechten en werkomstandigheden, zodat het leven van de mensen die de koffie verbouwen, branden en verpakken verbetert. Zo werkt Moyee Coffee onder andere aan SDG 1, 5, 8, 10 en 12.

Score Nederland

Nederland scoort goed op dit thema. In de publieke sector wordt er gestuurd op vermindering van inkomensverschillen en discriminatie is wettelijk verboden. Nederland ligt op koers om de doelstelling te halen.

Gebaseerd op het 2019 Europe Sustainable Development Report.