The
Caregiver

Bij dit archetype gaat het om hulp, verbondenheid, sfeer en harmonie. Deze merken weten waar het om gaat in het leven. De belofte is dat ze je ondersteunen bij je ontwikkeling. Ze zijn integraal onderdeel van het leven.
 
Zorgzaam
Harmonieus
Genereus
Verantwoordelijk
Vriendelijk

Als we de Caregiver kort samen zouden vatten, zou onderstaande een pakkende omschrijving zijn. Bovendien geeft het schema mooi weer hoe dit archetype zich verhoudt tot de anderen.

Motto:             Maakt het verschil voor anderen
Verlangen:      Mensen beschermen en verzorgen
Doel:               Anderen helpen
Strategie:        Dingen doen voor anderen
Talent:             Empathie en vrijgevigheid

Kenmerken Caregiver

  • Voelt zich verantwoordelijk om anderen te beschermen en te verzorgen, zonder paternalistisch over te komen.
  • Motiveert mensen en/of organisaties goed voor zichzelf te zorgen.
  • Is genereus, meelevend en sterk op een positieve manier.
  • Komt voor anderen en zichzelf op. 
  • Blijft altijd kalm. 
  • Haat geweld, agressie, en oneerlijkheid.
  • Communiceert via een optimistische, open en vriendelijke wijze.
  • Creëert een sfeer van onbaatzuchtigheid en openhartigheid, wat geruststelling en vertrouwen stimuleert.
  • Bieden een luisterend oor. Ze ontdekken de latente behoeften van de consument en spelen hierop in.
  • Ondernemingen met dit archetype waarderen getalenteerde individuen en koesteren hun ontwikkeling.