17. Partnerschap
om doelstelling te bereiken

Om alle 17 doelen te behalen in 2030 moeten regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Hierbij zijn gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau om tot een succes te komen.

DeltaZuid & 360SDG
DeltaZuid zet de kracht van branding in om groei te realiseren voor betekenisvolle MKB-ondernemingen. Dit zijn organisaties die bijdragen aan (ten minste) één van de SDG's. 360SDG helpt organisaties op basis van de SDG's een verduurzamingsstrategie te definiëren en implementeren. Via deze partnerschappen kunnen we samen een positieve bijdrage leveren aan de 17 SDG-doelstellingen. Dit is de reden waarom DeltaZuid en 360SDG "SDG 17 - partnerschap voor de doelen" omarmen.

Score Nederland

Nederland scoort matig op het thema samenwerking. Dit komt deels doordat Nederland haar bijdrage aan ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s aan het afbouwen is, terwijl een hogere bijdrage benodigd is als we de 17 doelstellingen willen halen. De grootste negatieve factor echter is het feit dat Nederland gebruikt wordt om belasting te ontduiken, waardoor andere landen belastinginkomsten mislopen. Nederland ligt niet op koers met het behalen van de gestelde doelen.

Gebaseerd op het 2019 Europe Sustainable Development Report.