The
Sage

Dit archetype wil zijn intellectuele vermogen ontwikkelen en de wereld doorgronden. Logica en een objectieve benadering passen daarbij. Het is op zoek naar kennis, wijsheid en innovatie.
 
Intellectueel
Objectief
Deskundig
Efficiënt

Als we de Sage kort samen zouden vatten, zou onderstaande een pakkende omschrijving zijn. Bovendien geeft het schema mooi weer hoe dit archetype zich verhoudt tot de anderen.

Motto:             De waarheid zal je verlossen
Verlangen:      De waarheid vinden
Doel:               De wereld structureren, analyseren en begrijpen
Strategie:        Informatie verzamelen en kennis opbouwen;
                        rationeel denken en handelen
Talent:             Wijsheid, intelligentie

Kenmerken Sage

  • De Sage staat bekend om zijn wijsheid, kennis en eerlijkheid.
  • Bij dit archetype is intelligentie de tool om de wereld beter te begrijpen. Zijn doel is antwoorden vinden op zijn vragen. 
  • De Sage stopt nooit met het opdoen van meer en meer kennis. Zijn kracht ligt in het analytisch denken.
  • Ze zijn ervan overtuigd dat de waarheid altijd boven water komt.
  • De Sage leert graag van anderen, maar reflecteert zichzelf ook continu.
  • Ze zijn in staat om inzichten, nieuwe perspectieven en bruikbare oplossingen te genereren.
  • Dit archetype helpt mensen de wereld beter te begrijpen, met praktische informatie en analyses.
  • Ze moedigen anderen aan om na te denken.
  • Ondernemingen met dit archetype worden vaak gezien als ‘de experts’, ze helpen klanten met hun kennis en wijsheid om betere beslissingen te nemen.