7. Betaalbare
en duurzame energie

Voor onze welvaart en welzijn hebben we energie nodig: onze maatschappij zou niet kunnen draaien en zich niet kunnen ontwikkelen zonder energie. Echter, onze energie wordt nog altijd veelal nog opgewekt met vervuilende en schaars wordende grondstoffen. Daarom is het belangrijk dat we overgaan op duurzame energie uit zon, wind en water. De doelstelling is om iedereen toegang te bieden tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.

Greenchoice
Greenchoice is een duurzame energieleverancier, die 100% groene energie uit Nederland levert. Ze compenseren het gasverbruik van hun klanten door bomen over de hele wereld aan te leggen en stimuleren hun klanten om energie te besparen en zelf groene energie op te wekken. Greenchoice werkt onder andere aan SDGs 7, 11, 13, 15 en 17.

Score Nederland

Nederland scoort redelijk op het thema energie. Vrijwel iedereen kan zijn of haar huis warm houden, echter ligt het aandeel duurzame energie nog erg laag. Aangezien huishoudens en bedrijven de afgelopen jaren meer energie zijn gaan gebruiken, is de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van energie ook gestegen, wat resulteert in een matige score. Er zijn nog uitdagingen om de gestelde doelen te behalen.

Gebaseerd op het 2019 Europe Sustainable Development Report.