The
Hero

Dit archetype is doelgericht, heeft ambities en een sterke drang om de beste te zijn. Presteren en uitblinken. Daar gaat het om. De merken begrijpen wat de uitdagingen van hun klanten zijn.
 
Succesvol
Doelgericht
Ambitieus
Dynamisch
Vitaal

Als we de Hero kort samen zouden vatten, zou onderstaande een pakkende omschrijving zijn. Bovendien geeft het schema mooi weer hoe dit archetype zich verhoudt tot de anderen.

Motto:             Waar een wil is, is een weg
Verlangen:      Erkenning voor moed en vaardigheden
Doel:               Alle talenten inzetten om de wereld te verbeteren
Strategie:       Alle krachten en vaardigheden blijven ontwikkelen
Talent:            Vaardigheid en moed

Kenmerken Hero

 • De Hero wordt gedreven door een levensmissie om de allerbeste te zijn. Ze willen uitblinken in alles wat zij doen.
 • Ze hebben een duidelijk richtingsgevoel en zijn goed in het maken van (moeilijke) keuzes. 
 • Een Hero is altijd bereid om anderen te helpen en is een inspiratie voor velen.
 • Dit archetype is perfectionistisch en focust zich het liefst op één missie tegelijk, om zo snel mogelijk het hoogste niveau van succes te behalen. 
 • Ze zijn bijzonder gevoelig voor onrecht, wreedheid en corruptie. Ze voelen zich verantwoordelijk om anderen te beschermen die dat zelf niet kunnen. 
 • Een Hero dwingt zichzelf tot constante verbeteren: middelmatigheid is geen optie. 
 • Ze genieten ervan om moeilijkheden en obstakels te overwinnen. Hoe moeilijker het pad naar succes is, des te interessanter het wordt. 
 • Ze zijn vastberaden: opgeven is geen optie. Ze willen kost wat het kost het doel bereiken.
 • Heroes weten dat anderen naar hen opkijken, ze nemen hun verantwoordelijkheid en worden gezien als goede leiders.
 • Hero-ondernemingen hebben vaak een organisatiecultuur die haar mensen de ruimte geeft om het beste uit zichzelf
   te halen.
 • Ondernemingen met dit archetype hebben een duidelijke visie en zijn doorgaans prestatiegericht.