15. Leven op
het land

Bossen bedekken ongeveer 30 procent van het landoppervlak van de aarde. Naast dat ze belangrijk zijn voor de voedselveiligheid en het bieden van onderdak, zijn ze ook essentieel voor het tegengaan van klimaatverandering en het beschermen van de biodiversiteit. We verliezen jaarlijks 13 miljoen hectare bos door ontbossing, waarvan we 3,6 miljard hectare aan land verliezen door woestijnvorming. Het beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van ecosystemen, het duurzaam beheer van bossen en het bestrijden van woestijnvorming en landdegradatie vallen onder dit thema. Daarnaast is het stoppen van het verlies aan biodiversiteit een belangrijk aspect.

Land Life Company
Land Life Company ontwikkelt technieken waarmee gedegradeerd land herbebost kan worden, de zogenaamde ‘cocon’, en zet deze in om 2 miljoen hectare ‘verloren land’ weer te vitaliseren. De composteerbare cocon biedt bescherming en genoeg water voor het jonge plantje om zijn eerste jaar door te komen en zorgt ervoor dat het plantje sterkte en diepe wortels groeit. Hierdoor kan de plant zelfstandig groeien in moeilijke leefomgevingen. Dit doet Land Life Company over de hele wereld, met projecten in Zuid-Europa, Afrika, Midden-Amerika en Azië. Zo werkt Land Life Company onder andere aan SDG 15 en 17.

Score Nederland

Nederland doet het goed op het thema leven op land. We hebben grote delen van de voor biodiversiteit belangrijke gebieden beschermd. De biodiversiteit staat echter wel onder druk, waardoor Nederland maar deels op koers ligt om dit doel te halen.

Gebaseerd op het 2019 Europe Sustainable Development Report.