14. Leven in
het water

Ongeveer 70% van het aardoppervlak is bedekt door water; de aarde wordt niet voor niets ‘de blauwe planeet’ genoemd. Oceanen zijn met hun temperatuur, stromingen en ecosystemen de motor van het leven op land. Ons weer, eten, drinken en zelfs de lucht die we inademen is afhankelijk van de zee. Het behoud en het duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen is waar deze doelstelling zich op richt.

Great Bubble Barrier
The Great Bubble Barrier heeft een systeem ontwikkeld dat plastic afval uit rivieren en kanalen onderschept door een scherm van bellen op de bodem van de waterweg te plaatsen. Met dit systeem ‘lekt’ er minder plastic naar zeeën en oceanen, waardoor de vervuiling ervan beperkt wordt. Hun missie is om de hoeveelheid plastic die in de oceanen terechtkomt permanent te verminderen en zo wereldwijde ecosystemen te beschermen tegen plastic vervuiling. The Great Bubble Barrier werkt onder andere aan SDG 14.

Score Nederland

Nederland scoort matig op het thema leven in water. Ondanks dat we een groot deel van de voor biodiversiteit belangrijke gebieden hebben beschermd, worden andere gebieden overbevist. Hierbij worden leefgebieden aangetast door het slepen van de visnetten over de zeebodem. Nederland ligt niet op koers met het behalen van de gestelde doelen.

Gebaseerd op het 2019 Europe Sustainable Development Report.