The
Innocent

Dit archetype is als een kind met een onvoorwaardelijk vertrouwen. Lekker onbekommerd leven. Optimisme en loyaliteit zijn daarbij uitgangspunten. Deze merken bieden bescherming, saamhorigheid en vertrouwen.
 
Optimistisch
Oprecht
Vertrouwelijk
Respectvol

Als we de Innocent kort samen zouden vatten, zou onderstaande een pakkende omschrijving zijn. Bovendien geeft het schema mooi weer hoe dit archetype zich verhoudt tot de anderen.

Motto:            Wees vrij om jezelf te zijn
Verlangen:     Een perfecte, harmonische wereld
Doel:              Gelukkig zijn
Strategie:       Doen zoals het hoort
Talent:            Geloof en optimisme

Kenmerken Innocent

  • Is van nature idealistisch, optimistisch en hoopvol. 
  • Streeft naar een harmonieuze bestaanswijze, door simpelweg ‘het juiste’ te doen.
  • Is te allen tijde eerlijk en oprecht en handelt integer. 
  • Kan naïef en lichtgelovig overkomen, omdat hij alleen het beste in de mens ziet. 
  • Heeft een puur hart en beoordeeld niet op voorhand. 
  • Kijkt altijd naar de positieve kant van het leven en geniet van de simpele dingen.
  • Streeft naar een stressvrije wereld waar iedereen echt zichzelf kan zijn.
  • Heeft de overtuiging dat het individu de wereld kan verbeteren en gelooft in positieve verandering.
  • Ondernemingen met dit archetype zijn idealisten met als doel om mensen te helpen en geluk te realiseren.
  • Ondernemingen met dit archetype worden geassocieerd met goedheid, moraliteit, eenvoud en hebben heldere en eerlijke waarden.