13. Klimaatactie

Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming van de aarde zorgt voor extreme droogte, overstromingen en extreme stormen, waardoor hele regio's onleefbaar worden en onze voedselzekerheid in het gedrang komt. In 2015, tijdens de klimaattop in Parijs is afgesproken om de opwarming van de aarde onder 2°C te houden en de uitstoot van broeikasgassen sterk te reduceren. Deze doelstelling staat in het teken van deze afspraak en draait om het tegengaan van klimaatverandering en haar impact.

Interface
Interface is een bedrijf dat tapijttegels en vloeren maakt op een duurzame manier. Al in 1994 begon Interface met haar missie om geen negatieve milieu-impact te hebben: ze doopten het Mission Zero. Het zorgde ervoor dat ze hun tapijttegels terug gingen nemen en recyclebaar maakten, nieuwe stoffen ontwierpen die milieuvriendelijk zijn en naar alternatieven gingen kijken voor lijm om een vloer te monteren. Die missie hebben ze één jaar voor de deadline gehaald en dus zijn ze nu aan het kijken hoe ze klimaatpositief kunnen worden met hun nieuwe missie: Climate Take Back. Interface werkt onder andere aan SDG 7, 8, 12, 13 en 14.

Score Nederland

Nederland heeft relatief schone productiefaciliteiten voor allerhande producten en processen. Echter, de CO2-uitstoot is gestegen omdat we meer energie gebruiken en ook de stikstof- en ammoniakuitstoot zijn fors boven de grenzen door de intensieve landbouw. Hierdoor komt het halen van de doelstelling in gevaar.

Gebaseerd op het 2019 Europe Sustainable Development Report.