12. Verantwoorde
consumptie en productie

Onder dit thema vallen onderwerpen als ‘efficiënt gebruik van grondstoffen, energie en water’, ‘Circulaire Economie’, ‘voedselverspilling’ en ‘hergebruik en recycling’. Met een groeiende wereldbevolking moeten we meer produceren met minder grondstoffen, energie en water. De vervuiling in water, lucht en bodem door productie moet omlaag. Daarnaast moeten producten zo ontworpen worden dat ze hergebruikt, gerepareerd en gerecycled kunnen worden. De doelstelling is om duurzame consumptie- en productiepatronen te verzekeren.

Circl
Circl is een circulair paviljoen in Amsterdam ‘waar maatschappij en samenleving samen in beweging komen voor een duurzame wereld’. Het is een ontmoetingsplaats met restaurant en overleg- en conferentieruimtes – helemaal circulair. Het pand is zo ontworpen dat het weer uit elkaar gehaald en hergebruikt kan worden. Daarnaast is de isolatie gemaakt van oude kleding, groeit het restaurant haar eigen voedsel op het dak en is het pand zelfvoorzienend door de zonnepanelen op de gevel. Ook experimenteert het met nieuwe businessmodellen: voor de lift betaalt Circl per keer dat deze gebruikt wordt in plaats van dat deze in eigendom is. Circl werkt onder andere aan SDG 8, 12 en 13.

Score Nederland

Nederland doet het redelijk als het gaat over duurzame consumptie- en productiepatronen. We recyclen relatief veel van onze materialen en hebben de zwaveloxide-uitstoot redelijk kunnen beperken. Echter, onze stikstofuitstoot is veel te hoog, zeker als ook de uitstoot van de geïmporteerde producten wordt meegenomen.

Gebaseerd op het 2019 Europe Sustainable Development Report.