11. Duurzame
steden en gemeenschappen

Dit thema draait om de stad of samenleving van de toekomst, met toegang tot adequate, veilige, betaalbare en duurzame huisvesting, transport-, energie- en watervoorzieningen voor iedereen. Meer dan de helft van de wereldpopulatie woont in een stad en dit getal neemt alleen maar toe. Het is een enorme uitdaging om al deze mensen, ook in Nederland, op een relatief klein stukje grond op een duurzame manier te laten wonen, werken en leven. De doelstelling is om steden en gemeenschappen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken.

Rooftop Revolution
Rooftop Revolution is een stichting dat natuurgebieden terug de stad in brengt door daken letterlijk te vergroenen: door er planten op te laten groeien! Dit ziet er niet alleen prachtig uit, maar zorgt ook dat de stad (en de woning) beter afkoelt, het riool minder belast wordt bij heftige regenbuien en het fijnstof in de lucht verminderd wordt. Hierdoor draagt Rooftop Revolution bij aan onder andere SDG 11 en 15.

Score Nederland

Nederland doet het goed op het gebied van duurzame en inclusieve verstedelijking. Nederlandse steden hebben goede voorzieningen als het gaat om openbare groene ruimtes, afval en recycling, (drink)water en openbaar vervoer. Ook de blootstelling aan luchtvervuiling is relatief laag. Het aantal betaalbare woningen en de kwaliteit van de woningen zijn relatief hoog. Echter, de huidige huizenmarkt staat enorm onder druk, waardoor Nederland deels op koers ligt om de doelstelling te behalen.

Gebaseerd op het 2019 Europe Sustainable Development Report.