16. Vrede,
justitie en
sterke publieke diensten

Zonder vrede, veiligheid en gerechtigheid is een duurzame en inclusieve wereld niet haalbaar. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom: ze versterken elkaar. Deze doelstelling richt zich op het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, het verzekeren van toegang tot justitie voor iedereen en het creëren van op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen. Hiermee moet een einde komen aan corruptie, geweld, uitbuiting, diefstal en belastingontwijking.

CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt zowel maatschappelijke als economische data over de Nederlandse samenleving. Het CBS heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, zodat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden, beleid gevormd kan worden en besluiten genomen kunnen worden. Zo draagt het CBS bij aan de welvaart, welzijn en democratie in Nederland. Het CBS werkt onder andere aan SDG 16.

Score Nederland

Nederland doet het goed op dit thema. We hebben een goed functionerende rechtssysteem en overheid, goede persvrijheid en weinig corruptie. Echter, Nederland exporteert relatief veel wapens: de meeste van Europa zelfs. Hierdoor ligt Nederland slechts deels op schema met het behalen van de doelstellingen.

Gebaseerd op het 2019 Europe Sustainable Development Report.