The
Ruler

Dit archetype streeft naar structuur, veiligheid en orde. Het houdt van controle. Meestal zijn deze merken (mentaal) marktleider met een duidelijk visie.
 
Verantwoordelijk
Prestigieus
Gestructureerd
Exclusief

Als we de Ruler kort samen zouden vatten, zou onderstaande een pakkende omschrijving zijn. Bovendien geeft het schema mooi weer hoe dit archetype zich verhoudt tot de anderen.

Motto:            Macht is niet alles, het is het enige
Verlangen:     Controle
Doel:              Welvaart en succes brengen
Strategie:       De leiding nemen
Talent:            Verantwoordelijkheid en leiderschap

Kenmerken Ruler

 • Ziet zichzelf als een rolmodel voor iedereen in zijn omgeving. 
 • Is een ware leider die zijn visie en expertise maar al te graag deelt. 
 • Is ervan overtuigd dat hij de markt zelfstandig kan beïnvloeden.
 • Heeft een hekel aan chaos, structuur en professionaliteit zijn sleutelfactoren voor hem.
 • Wil de allerbeste zijn en blijven. 
 • Meet resultaat aan de hand van succes. 
 • Wil volledige controle uitoefenen. 
 • Wordt aangetrokken door dingen die substantieel, tijdloos en van hoge kwaliteit zijn.
 • Kan zo nu en dan te autoritair overkomen.
 • Is ervan overtuigd dat regels moeten worden nageleefd en dat beleid en procedures nodig zijn om de orde te handhaven.
 • Ondernemingen met dit archetype zijn meestal marktleider die veiligheid en stabiliteit bieden in een chaotische wereld.
 • Ondernemingen met dit archetype hebben vaak een hiërarchische organisatiestructuur, waar rollen duidelijk zijn gedefinieerd.